Så­dan gik det i vir­ke­lig­he­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Erik­sen sæt­ter dansk Pre­mi­er League-

re­kord Lon­don- klub­ben slut­ter på en skuf­fen­de sy­ven­de­plads med Erik­sen som en af hol­dets store pro­fi­ler, der dog må over­la­de det store ram­pe­lys til an­grebs­ko­me­ten Har­ry Ka­ne. Han spil­ler samt­li­ge kam­pe i liga­en og sco­rer ti mål. Det er før­ste gang, at en dan­sker sco­rer så man­ge mål i en Pre­mi­er League- sæ­son. Ind­til da hav­de Ni­ck­las Bendt­ner ført an med ni kas­ser. Tot­ten­ham når he­le vej­en til fi­na­len i Liga Cup’en, hvor man ta­ber til Chel­sea. Net­op Chel­sea lø­ber med mester­ska­bet for­an Ci­ty, der un­der­præ­ste­rer kraf­tigt i lø­bet af sæ­so­nen.

Spil­le­tid/ mål: 38 kam­pe og 10 mål Lands­hold: Fast mand Tro­fæ­er: In­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.