Sea­hawks skal nok vin­de NFC West

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per Bowl har haft del­ta­gel­se af Se­att­le Sea­hawks de se­ne­ste to år, men no­get skal ske, hvis det stjer­nespæk­ke­de mand­skab igen skal spil­le med om tit­len i den­ne sæ­son.

Sea­hawks har nem­lig få­et en ka­ta­stro­fal sæ­son­start, men hvis man skal tro book­ma­ker­ne, skal hol­det nok få vendt bøt­ten og gen­vin­de sin di­vi­sion.

I hvert fald gi­ver book­ma­ker­ne kun 1,75 på, at Sea­hawks vin­der NFC West på trods af den elen­di­ge start.

» Der er sta­dig man­ge kam­pe tilbage i NFL- sæ­so­nens grund­spil, og selv­om Sea­hawks på in­gen må­de har im­po­ne­ret, så vur­de­rer vi, at hol­det nok skal vin­de mas­ser af kam­pe i år. De er star­tet med to svæ­re ude­kam­pe, og de næ­ste op­gør er på hjem­me­ba­ne, hvor de nor­malt er uhy­re stær­ke, « si­ger od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.