DEN FAVORABLE

NEWCAST­LE - CHEL­SEA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 18.30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Chel­seas Die­go Cos­ta blev idømt tre spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne for vold­som ad­færd i kam­pen mod Ar­se­nal, og det bør be­ty de få mål i den se­ne lør­dagskamp mel­lem Newcast­le og Chel­sea. Sid­ste sæ­son var Cos­ta på ba­nen 26 gan­ge for Chel­sea, og i de kam­pe var der i snit 3,15 mål pr. kamp. I de re­ste­ren­de 12 kam­pe uden Cos­ta var målsnit­tet helt ne­de på 1,92 pr. kamp, hvoraf de ot­te gik un­der 2,5 mål. Newcast­le har væ­ret slø­je ind­til nu, men fi k trods alt 0- 0 mod Man­che­ster Uni­ted og tab­te kun 0- 1 til Ar­se­nal. Flot be­ta­ling på få mål i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

2,07

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.