Chri­sti­na Fal­k­berg

BT - - SPAR DIG RIG -

gi­ver hver an­den uge un­der ali­as­set ’ Spa­redron­nin­gen’ kre­a­ti­ve tips om, hvor­dan vi kan spa­re i hver­da­gen og sam­ti­dig gav­ne mil­jø­et. Hun har væ­ret spa­re­eks­pert i DR- pro­gram­met Spa­reX­pe­ri­men­tet. Spar­som­me­lig­hed og nøjsom­hed har hun op­rin­de­ligt lært af sin mor. Pri­vat er hun 40 år. Ud­dan­net sku­e­spil­ler og cand. mag. i re­to­rik. Bor med sin søn Vil­lads på 13 år og sin kæ­re­ste Mads og hans to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.