FAKTA

BT - - SPAR DIG RIG - Kil­de: Hel­le Fa­bi­an­sen, Mil­jø­chef i Pla­stin­du­stri­en

- I 1993 blev der ind­ført en plast­po­se­af­gift, der nat­ten over hal­ve­re­de for­bru­get - I Dan­mark bru­ger vi ca 445 mio. pla­sti­cpo­ser om året - Det sva­rer til 80 pla­stikpo­ser per dan­sker og 171 per. hus­stand om året. - Ca 1,5 kr. går til af­gif­ter, moms og frem­stil­ling af en po­se. - Når du gi­ver 2,50 per po­se i et su­per­mar­ked har for­ret­nin­gen alt­så tjent ca. 1 kr. per po­se. - Sam­men­lig­net med an­dre va­rer er pla­sti­cpo­ser en va­re, som su­per­mar­ke­der­ne tje­ner rig­tig go­de pen­ge på. - Langt over 3/ 4 af de pla­sti­cpo­ser, der bru­ges i Dan­mark, im­por­te­res fra ud­lan­det. - Den vil ty­pisk en­de si­ne da­ge som af­faldspo­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.