3 øvel­ser i det fri

Sø­ren Mal­ling har valgt tre out­door fi tness- øvel­ser fra sin bog ’ Træn i det fri’.

BT - - MOTION - Øvel­ser­ne hen­ven­der sig til ra­ske per­so­ner uden ska­der. Fo­to: Hans Ole Mad­sen

Pen­dul

( Fo­to til ven­stre)

Træ­ner: Ma­ve

1. Læg dig på ryg­gen med ar­me­ne strakt helt ud til si­der­ne. Stræk be­ne­ne lodret op i luf­ten. 2. Be­ne­ne fø­res nu som et pen­dul fra si­de til si­de. Mo­tio­ni­ster: 10 gen­ta­gel­ser Er­far­ne: 20 gen­ta­gel­ser

Star jump

Træ­ner: Bal­ler og ben

1. Stå med sam­le­de fød­der. Hop op i luf­ten sam­ti­dig med, at du ræk­ker ar­me­ne op i vej­ret og be­ne­ne ud til si­den. 2. Land på jor­den med sam­le­de fød­der, og bøj dig sam­ti­dig ned med he­le krop­pen og giv di­ne sko et klap på si­der­ne. Hop op igen. Be­gyn­de­re: 10 gen­ta­gel­ser Mo­tio­ni­ster: 20 gen­ta­gel­ser Er­far­ne: 40 gen­ta­gel­ser

Legs up

Træ­ner: Ryg

1. Læg dig på ryg­gen, vin­kel­ret med be­ne­ne op ad en lodret væg/ træ og med ar­me­ne ud til si­den. 2. Ret nu krop­pen helt ud ved at sky­de hof­ter­ne frem, så krop­pen er i en li­ge linje mel­lem fød­der­ne og skul­dre­ne. Synk nu ned igen med bag­de­len. Lav ca. tre gen­ta­gel­ser hvert tien­de se­kund. Be­gyn­de­re: 15 gen­ta­gel­ser Mo­tio­ni­ster: 35 gen­ta­gel­ser Er­far­ne: 50 gen­ta­gel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.