Ni­ck­las Bøhm

BT - - NYHEDER -

20 år, stu­de­rer på CBS Ni­ck­las svøm­me­de i over en ti­me i det blot to gra­der kol­de vand. Fjor­den var fros­set til is in­de ved land, så han måt­te knu­se sig igen­nem. Da han fik fast grund un­der fød­der­ne, hang hans ar­me i kød­la­ser. Al­li­ge­vel for­må­e­de han at stand­se en trak­tor­fø­rer, der slog alarm. » Til at be­gyn­de med var jeg ir­ri­te­ret over, at vi skul­le ud på dra­gebå­den. Ne­de i van­det tro­e­de jeg ik­ke på, at jeg vil­le over­le­ve. Jeg tænk­te på mit liv og på, hvor fryg­te­ligt det var, at jeg som 16-årig skul­le dø. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.