Ce­ci­lie Gyl­den­dal Ras­mus­sen

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

20 år, pæ­da­gogstu­de­ren­de Ce­ci­lie nå­e­de al­drig i land. Da hun svøm­me­de, så hun en af si­ne kam­me­ra­ter lig­ge rysten­de i van­det med frå­de om mun­den. Ce­ci­lie fik sin ve­nin­de op på en is­fla­ge og for­søg­te at var­me hen­de med den smu­le kro­p­s­var­me, hun selv hav­de tilbage. » Jeg tab­te min ene støv­le og gem­te der­for den an­den i red­nings­ve­sten. Jeg vil­le ik­ke og­så mi­ste den. Lidt un­der­ligt, men det gjor­de jeg alt­så. Se­ne­re brug­te jeg støv­len til at fan­ge en red­nings­he­li­kop­ters op­mærk­som­hed. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.