Katrine Tor­sten­sen

BT - - NYHEDER -

20 år, pæ­da­gogstu­de­ren­de Katrine lan­de­de un­der bå­den, da den kæn­tre­de. I to om­gan­ge for­søg­te hun at dyk­ke ud un­der bå­den, og i an­det for­søg lyk­ke­des det. Da hun kom i land, løb hun ind i en skov, hvor hun fandt en mand. Der­ef­ter blev alt sort. » Da jeg kom op på land, så jeg Ni­ck­las, men tro­e­de, at han gik den for­ker­te vej. Der­for vend­te jeg om og løb ind i sko­ven. Jeg har tit tænkt ef­ter­føl­gen­de, at når jeg har kla­ret det her, så kan jeg kla­re det me­ste. « Katrine li­der li­ge­som Ni­ck­las og Ce­ci­lie den dag i dag af po­st­trau­ma­tisk stress og se­kun­dært ADHD.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.