Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen

BT - - NYHEDER -

20 år, læ­ser til sy­geple­jer­ske Lidt over en ti­me ef­ter, at dra­gebå­den kæn­tre­de, nå­e­de Li­ne Jen­sen i land og fik, som den før­ste, til­kaldt hjælp hos et au­to­værk­sted. Opkal­det til alarm­cen­tra­len kom kl. 12.42. Li­ge­som de tre an­dre fø­ler hun sig ik­ke som en helt. Hun vil­le ba­re over­le­ve og red­de si­ne kam­me­ra­ter. » Jeg svøm­me­de ale­ne i land. Jeg tænk­te kun på at over­le­ve, for kræf­ter­ne slip­per hur­tigt op. Da jeg kom op på land, vend­te jeg mig om og kig­ge­de ud over fjor­den. Den var helt stille. Så be­gynd­te jeg at lø­be. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.