506.000

SY­GEPLE­JER­SKER, SKO­LE­LÆ­RE­RE, LAND­MÆND, LAST­BIL­CHAUF­FØ­RER, ME­KA­NI­KE­RE, PÆ­DA­GO­GER

BT - - NYHEDER -

og an­dre al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­re be­ta­ler den dan­ske top­skat på 15 pct., som ram­mer al ind­komst, eft er ar­bejds­mar­keds­bi­dra­get på over 459.200 kr. er truk­ket fra. Før ar­bejds­mar­keds­bi­drag skal ind­kom­sten op på 499.130 kr. om året, før top­skat­ten sæt­ter ind. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.