Kom­mu­ner ramt

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Ber­ling­s­ke mang­ler kom­mu­ne­kas­ser lan­det over mil­li­o­ner af kro­ner, for­di store de­le af Skats skan­da­le­ram­te it- sy­stem EFI har væ­ret sat ud af drift si­den 8. sep­tem­ber.

Her kom det frem, at sy­ste­met er så fyldt med fejl, at det blandt an­det på ulov­lig vis ind­dri­ver for­æl­det gæld. I Næst­ved Kom­mu­ne har Skat kun ind­dre­vet 16.625 kro­ner, si­den EFI blev luk­ket ned i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber. I den til­sva­ren­de pe­ri­o­de sid­ste år blev der til sam­men­lig­ning ind­dre­vet 366.000 kr.

Ind­dri­vel­sen står stille

I Hels­in­gør Kom­mu­ne må borg­me­ster Benedikte Kiær ( K) og­så se langt ef­ter pen­ge­ne. Kom­mu­nen fik 21.000 kr. ind fra EFI i den for­gan­ge uge. Til sam­men­lig­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.