Af skan­da­len

BT - - NYHE­DER - BNB/ ufjo

kom 482.000 kr. ind i ugen op til, at man luk­ke­de EFI 8. sep­tem­ber, op­ly­ste Ber­ling­s­ke i går.

» På få år er re­stan­cer­ne til Hels­in­gør Kom­mu­ne i for­vej­en for­doblet - og nu står ind­dri­vel­sen så til­sy­ne­la­den­de helt stil­le. Det er slet ik­ke godt nok. Som kom­mu­ne er vi nu nødt til at se på, om vi selv skal til at an­sæt­te folk til op­ga­ven – vi skal sim­pelt­hen ha­ve styr på det om­rå­de i en fart, « sag­de Be­ne­dik­te Kiær til Ber­ling­s­ke i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.