BLOT­TER JAG­TE­DE TO PI­GER PÅ 12 ÅR

BT - - NYHEDER - Beh

Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti ef­ter­ly­ser en mand, som mistæn­kes for to til­fæl­de af blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se af min­dre­åri­ge pi­ger. På ba­re to da­ge har om­rå­det om­kring Høj­by Sjæl­land i Ods­her­red væ­ret ud­sat for to til­fæl­de af seksu­el­le foru­lem­pel­ser. Po­li­ti­et be­der nu of­fent­lig­he­den om hjælp til at fin­de ham.

Tors­dag ef­ter­mid­dag så en pi­ge på 14 år en mand stå og blot­te sig ved et ga­ra­ge­an­læg i Høj­by, da hun kom gå­en­de for­bi med si­ne ve­nin­der. Fre­dag af­ten ved halv ot­te- ti­den blev to pi­ger på 12 år for­fulgt af en mand med sam­me sig­na­le­ment.

» Nog­le gol­f­spil­le­re så to pi­ger kom­me lø­ben­de ud fra en be­voks­ning. Ef­ter dem løb en fyr med stort set sam­me sig­na­le­ment, som ham om tors­da­gen. Man­den for­søg­te at få fat i dem, men da gol­f­spil­ler­ne løb ef­ter ham, tog han flug­ten, « for­tæl­ler vagt­chef ved Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti, René Søe Pe­der­sen, som for­kla­rer, at man­den stak af i en sort bil af golf- ty­pen.

Man­den be­skri­ves som mel­lem 40 og 50 år, al­min­de­lig af byg­ning og med mar­kan­te skægs­tub­be. Ring 114, hvis du har op­lys­nin­ger, der kan hjæl­pe po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.