Sau­disk prins an­holdt i USA

Mistænkt for at tvin­ge kvin­de­li­ge an­sat­te til sex

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

LOS AN­GE­LES

En sau­disk prins blev ons­dag an­holdt i sit hjem i Be­ver­ly Glen i Los An­ge­les, mistænkt for at ha­ve tvun­get en af si­ne kvin­de­li­ge an­sat­te til sex.

Og fre­dag kun­ne po­li­ti­et så ud­vi­de sig­tel­sen mod den 29- åri­ge prins til at om­fat­te ad­skil­li­ge an­sat­te. Kvin­der, som hav­de kon­tak­tet po­li­ti­et ef­ter at ha­ve få­et kend­skab til hans an­hol­del­se.

Det var na­bo­er­ne til den 6.700 m2 store luksus­vil­la, der sat­te po­li­ti­et på spo­ret af prins Ma­jed Ab­du­la­ziz AlSaud og hans seksu­el­le over­greb på de an­sat­te.

Al­le an­sat­te af­hørt

Ons­dag så og hør­te de en blø­de­n­de kvin­de skri­ge om hjælp, mens hun des­pe­rat for­søg­te at kla­tre over den fle­re me­ter hø­je mur, der om­kran­ser prin­sens ejen­dom. Og da po­li­ti­et an­kom til ste­det, blev al­le an­sat­te af­hørt og prin­sen ført væk i hånd­jern.

Iføl­ge Los An­ge­les Ti­mes hav­de den 29- åri­ge prins le­jet luksus­vil­la­en - som har en salgs­vær­di på 37 mio. dol­lar - tid­li­ge­re i år og har mest gjort sig be­mær­ket i vel­ha­ver­kvar­te­ret for si­ne man­ge fe­ster. Og da po­li­ti­et an­kom ons­dag, var der og­så fest­stem­ning. Men ik­ke læn­ge.

Sig­tel­ser­ne mod prins Ma­jed Ab­du­la­ziz Al- Saud ly­der på fri­heds­be­rø­vel­se, seksu­el­le over­greb og vold, som af de an­sat­te kvin­der be­ks­ri­ves som ’ ek­stre­me’, ’ skan­da­løst’ og ’ forag­te­ligt’. Prin­sen - som ik­ke har diplo­ma­tisk im­mu­ni­tet - er løsladt mod kau­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.