Brændt in­de på bo­sted

BT - - NYHEDER -

BRAND

Nat­ten til i går er en mand brændt in­de på et bo­sted i Ør­sted i Østjyl­land, det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi får en an­mel­del­se klok­ken 03.13 om en brand på Sy­ge­hus­vej i Ør­sted. Det er et bo­sted, og der var brand på et væ­rel­se, « for­tæl­ler vagt­che­fen.

Selv­om brand­væ­se­net for­holds­vist hur­tigt var frem­me, om­kom man­den på det væ­rel­se, hvor bran­den op­stod. Po­li­ti­et for­moder, at bran­den er op­stå­et i for­bin­del­se med ryg­ning i sen­gen.

Po­li­ti­et vil ind­til vi­de­re ik­ke kom­me med fle­re op­lys­nin­ger i sa­gen, da de er ved at un­der­ret­te på­rø­ren­de.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.