’’

BT - - NYHEDER - Tid­li­ge­re elev på Povls­b­jerg Skole

36- årig blev Dan­marks hidtil yng­ste amts­borg­me­ster. Han spej­de­de eft er ta­len­ter, og Carl Holst var ung, am­bi­tiøs og fremad­stræ­ben­de. Phi- lip­sen tog Holst un­der si­ne vin­ger, og in­den læn­ge sad Holst på en af de tun­ge­ste po­ster som for­mand for sund­heds­ud­val­get i Søn­derjyl­lands Amt.

3. maj 2000 er Carl Holst på vej til et po­li­tisk mø­de på Val­de­mar Slot i sin Opel Astra, da en mod­kø­ren­de bil svin­ger over i Carls vej­ba­ne og tvin­ger hans bil ned i grøft en. Han er klemt fast i bi­len, der har krøl­let sig sam­men om ham.

Da han våg­ner, ser han blo­det fl yde, men han slip­per med min­dre kvæ­stel­ser.

Te­le­fo­nen rin­ger i Rød­ding

To da­ge eft er, da han lig­ger gul og blå på sit sy­ge­le­je hjem­me i Rød­ding, rin­ger te­le­fo­nen. Det er Kre­sten

Af og til ka­ste­de han med nøg­ler og kridt, så der var mær­ker i væg­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.