AU­GUST

BT - - NYHEDER -

» No­gen me­ner, at vi al­drig får af­dæk­ket, hvor­for vi gik i krig. Jo, det gør man. Vi gik i krig, for­di der var mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben. Den be­grun­del­se var for­kert. Slut, « si­ger Carl Holst i et in­ter­view med Ritzau som be­grun­del­se for, hvor­for Irak- kom­mis­sio­nen er unød­ven­dig. Men udsag­net mod­si­ger An­ders Fogh Ras­mus­sen og den tid­li­ge­re re­ge­rings of­fi ci­el­le for­kla­ring på en­ga­ge­men­tet i Irak- kri­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.