’ ’

BT - - NYHEDER - Mi­ke Ax­dal, over­le­ven­de

... al­le de skrig fra børn, der kald­te på de­res for­æl­dre, for­æl­dre der skreg på de­res børn...

med min fa­mi­lie. Og det har jeg må­ske og­så haft det før­ste styk­ke af vej­en. Men så kom vi væk fra hin­an­den. Skæb­nen vil at min far fa­rer ned i den ene en­de af gan­gen, hvor han bli­ver fan­get i en dyn­ge af men­ne­sker i en blind kor­ri­dor. Og min bror for­vil­der sig ind i en an­den ka­hyt, hvor han bli­ver fun­det på et ba­de-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.