Salgs­pris: 17,2 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

May­bach DS- 8 Zep­pe­lin Ca­bri­o­let fra 1933

Bi­len er kendt som en af de stør­ste og mest luk­suri­ø­se bi­ler frem­stil­let i ti­den før An­den Ver­denskrig. Den er med sin læng­de på 5,5 me­ter des­u­den blandt de stør­ste, der no­gen­sin­de er byg­get i Tys­kland. Bi­len blev frem­stil­let som en ga­ve fra Adolf Hit­ler til Hans Højhed Ma­ha­ra­ja­hen af Pa­ti­a­la i det nord­li­ge In­di­en i et for­søg fra Hit­lers si­de på at kø­be sig til støt­te.

Bi­len blev vel mod­ta­get, men gemt væk som føl­ge af kri­gen og blev først in­dre­gi­stre­ret i 1951. Den var an­gi­ve­ligt den vig­tig­ste bil i In­di­en i sin tid.

Bi­len fik si­den for­skel­li­ge eje­re, og den ty­ske May­bach- sam­ler dr. Fassben­der køb­te den i 2001, hvor han la­ve­de den om fra en syv­per­so­ners li­mou­si­ne til en to- per­so­ners ca­bri­o­let.

Vur­de­ring: Salgs­pris:

20- 24 mio. kr. 17,2 mio. kr. ( 19,78 mio. kr. med salær)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.