Mand dræbt i skud­kamp med po­li­ti i Nor­ge

BT - - NYHEDER -

NOR­GE

Ger­nings­man­den til en sk­ud­veks­ling med norsk po­li­ti i går ef­ter­mid­dag blev dræbt ved Ha­mar nord for Oslo. Det med­del­er net­ud­ga­ven af avi­sen Ver­dens Gang.

Sky­de­ri­et op­stod, da po­li­ti­et ryk­ke­de ud til en op­ga­ve i Ot­testad.

Da po­li­ti­et nå­e­de frem til ste­det, åb­ne­de en mand ild og blev ef­ter­føl­gen­de dræbt.

En po­li­ti­be­tjent blev sår­et ved epi­so­den. Hans til- stand be­teg­nes som sta­bil, skri­ver vg. no.

» År­sa­gen til sky­de­ri­et er end­nu ik­ke klar­lagt, « si­ger ope­ra­tions­le­de­ren i Ha­mar po­li­ti­di­strikt, Kjartan Waa­ge til VG.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra po­li­ti­et var en pa­trul­je­vogn ble­vet til­kaldt til adres­sen i Ot­testad, hvor der skul­le be­fin­de sig en be­ru­set per­son. Det er til­sy­ne­la­den­de den­ne per­son, der åb­ne­de ild mod po­li­ti­et. Man­dens iden­ti­tet og mo­tiv er ik­ke klar­lagt.

BNB

En­mand, der skød mod po­li­ti­et er dræbt. En be­tjent blev sår­et i sk­ud­veks­lin­gen. Fo­to: TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.