’’ Hit­ler tro­e­de jo på in­ter­ga­lak­ti­ske rej­ser, så nog­le men­ne­sker hæl­der til den te­o­ri, at cy­lin­de­ren er en ufo, som han for­søg­te at byg­ge. Og det lig­ner jo og­så så­dan én. Men fo­re­lø­big er der in­gen, der har tur­det un­der­sø­ge den nær­me­re, for det kun­ne jo

BT - - NYHEDER - Las­se Spang Ol­sen

Las­se Spang Ol­sen er dog me­re skep­tisk.

» Jeg ved sgu ik­ke, hvad jeg selv tror på. Det er man­ge, der tror, at for­di det er et pans­ret tog, så må det væ­re, for­di det in­de­hol­der guld. Men når ty­sker­ne pans­re­de de­res tog og hav­de ka­no­ner på, var det han for­søg­te at byg­ge. Og det lig­ner jo og­så så­dan én. Men fo­re­lø­big er der in­gen, der har tur­det un­der­sø­ge den nær­me­re, for det kun­ne jo og­så væ­re en brint­bom­be. For mig er det fund me­get me­re In­di­a­na Jones- ag­tigt end nog­le ke­de­li­ge guld­bar­rer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.