Bom­be­mand har til­stå­et

BT - - NYHEDER -

Den 28- åri­ge mand, der har væ­ret til­ba­ge­holdt si­den 29. au­gust, er iden­tisk med ’ man­den med den gu­le t- shirt’. Det op­ly­ser thailand­sk po­li­ti, skri­ver fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

Iføl­ge CNN har man­den til­stå­et over for po­li­ti­et, at han pla­ce­re­de den bom­be, der 17. au­gust dræb­te 20 per­so­ner og sår­e­de 120 an­dre ved et tem­pel i Bang­kok.

Den 28- åri­ge har iføl­ge oplys­nin­ger­ne er­kendt, at han er den mand i en gul t- shirt, der på en vi­deo ses pla­ce­re en ryg­sæk - in­de­hol­den­de bom­ben - bag en bænk og si­den ro­ligt spad­se­re væk og der­ef­ter kø­re væk på en mo­tor­cy­kel.

» Han har in­drøm­met, at han er man­den på bil­le­det, « si­ger tals­man­den for det thailand­ske po­li­ti til CNN.

Der hersker end­nu usik­ker­hed om­kring den 28- åri­ges san­de iden­ti­tet, men hans ad­vo­kat har tid­li­ge­re hæv­det, at hans kli­ent er født i Ki­na og flyt­te­de til Tyr­ki­et i 2004. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.