Tæn­der be­gynd­te som fi ske­skæl

BT - - NYHEDER -

Emalj­en i mo­der­ne men­ne­skers tæn­der ud­vik­le­de sig op­rin­de­ligt fra et pan­ser på vo­res for­fædres fi ske­skæl for 420 mil­li­o­ner år si­den. Det vi­ser et nyt svensk stu­die fra Up­psa­la Uni­ver­si­tet. » Det er fan­ta­stisk over­ra­sken­de. Vi går og tror, at for­di emal­je i dag er funk­tio­nelt vig­tigt for vo­res tæn­der, er det der­for, vi har den, « si­ger pro­fes­sor Per Ahl­berg fra Up­psa­la Uni­ver­si­tet. Emal­je er det stær­ke­ste væv hos hvir­vel­dyr og dæk­ker vo­res tæn­der samt skæl­lene på en­kel­te nu­le­ven­de fi sk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.