ALT FOR­LADT

BT - - SØNDAG -

Den 16. sep­tem­ber ud­kom An­na Mejl­he­des bog

’ Alt for­ladt – når kær­lig­he­den går sin vej’ på Gads for­lag. Bo­gen er skre­vet til fra­skil­te, og bud­ska­bet i den er blandt an­det, at de har en chan­ce til. En chan­ce, som An­na Mejl­he­de selv har be­nyt­tet sig af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.