Og sol­ga­ran­ti

BT - - REJSER -

1. Den nu­væ­ren­de gam­le by­del i Sira­cusa, der var en af An­tik­kens stør­ste og vig­tig­ste by­er, lig­ger på øen Or­ti­gia. Kig for­bi og nyd en kop kaf­fe, et glas vin el­ler en is ef­ter at ha­ve set ru­i­ner­ne i old­tids­by­en. 2. Det græ­ske am­fi­te­a­ter i by­en Ta­or­mi­na. 3. Et­na er med si­ne 3.350 me­ter Eu­ro­pas hø­je­ste vulkan. Den er sta­dig ak­tiv, og cir­ka hvert tien­de år strøm­mer der la­va ned ad dens si­der. 4. So­u­ve­nir­bod i Ta­or­mi­na. Fo­to: Sil­la Ba­ka­lus og Iris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.