Ud i ef­ter­å­ret

BT - - REJSER -

Skal man bæ­re bå­de sovepo­se, lig­ge­un­der­lag, mad og di­ver­se tøj og grej, kan ryg­sæk­ken hur­tigt bli­ve tung, og så er en god ryg­sæk es­sen­ti­el. Et af de bed­ste bud på det er den ny­e­ste og prisvin­den­de mo­del fra ame­ri­kan­ske Osprey – de så­kald­te an­ti­gravi­ty- ryg­sæk­ke, som er frem­stil­let med et sær­ligt ven­ti­le­ret bæ­re­sy­stem i skul­der­strop­per, ryg og hof­te­bæl­te. Det be­ty­der desvær­re ik­ke en fuld­stæn­dig vægt­løs ryg­sæk, men gør, at man fak­tisk fø­ler, man ik­ke bæ­rer ret me­get, sam­ti­dig med at ryg­sæk­ken sid­der så kom­forta­belt, at man næ­sten kan glem­me, man har den på. Hof­te­bæl­tet sid­der stramt og per­fekt på hof­ter­ne, mens det mesh, der er i bå­de bæl­te, strop­per og ryg, gør, at ta­sken ik­ke kli­strer til en. Den kan indstil­les på et hav af må­der og har al­le de lom­mer og strop­per, man har brug for. Pris: 1.999 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.