Jo­nas Knud­sen med as­sist for Ipswich

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­nas Knud­sen er si­den sit skif­te fra Es­b­jerg til Ipswich i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke ble­vet fast mand, og i går be­grun­de­de han det med en as­sist til 1- 0 mod Bri­stol Ci­ty. Kam­pen slut­te­de dog uaf­gjort 2- 2. Las­se Vi­be spil­le­de he­le kam­pen for Brentford, der i før­ste halv­leg fik en mand ud­vist og end­te med at tab­te 1- 2 til Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day. Hel­ler ik­ke Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, der fik små 20 mi­nut­ter på ba­nen, fik lov at sma­ge sej­re­ns sød­me, da hans hold, Birmingham, hjem­me tab­te 0- 2 til Ro­t­her­ham. Charlton, der var uden en ska­det Si­mon Maki­enok, tab­te 1- 2 den wa­li­si­ske stor­klub Cardiff.

Ni­ck­las Bendt­ner fik ved stil­lin­gen 1- 1 de sid­ste 15 mi­nut­ter på ba­nen, da Wol­fsburg jag­te­de et fø­rings­mål mod Leon An­drea­sen og Han­nover. Men mis­sio­nen lyk­ke­des ik­ke for Wol­fsburg, og kam­pen end­te 1- 1. Må­let blev hel­ler ik­ke nå­et for Jan­nik Vester­gaards Wer­der Bre­men, der hjem­me tab­te til Bay­er Le­ver­ku­sen med 0- 3. 0- 3 blev det og­så, da Bay­ern Mün­chen gæ­ste­de Mainz 05, der hav­de Niki Zim­ling på bæn­ken. Li­ge­som i midt­u­gens 5- 1- nedslagt­ning af Wol­fsburg var det pol­ske Lewan­dowski, der med to mål i an­den halv­leg sat­te Bay­ern i gang og sam­ti­dig score­de sit Bun­des­liga- mål num­mer 100.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.