Dansk suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- CYKLING Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

De dan­ske cy­kel­ryt­te­re har im­po­ne­ret stort ved årets VM. Først vandt Mads Würtz Sch­midt VM- guld i en­kelt­start for U23- her­rer, og i går blev det til en bron­ze­me­dal­je i linje­lø­bet for ju­ni­o­rer ved Ras­mus Lund Pe­der­sen.

Lø­bet blev præ­get af en lang ræk­ke ud­brud, hvor de fem dan­ske ryt­te­re i fle­re til­fæl­de og­så vi­ste fla­get. Men på sid­ste om­gang blev fel­tet sam­let igen.

Det fik østrig­ske Fe­lix Gall til at an­gri­be, og han fik hur­tigt op­ar­bej­det et for­spring på 20 se­kun­der.

Op ad den sid­ste bro­stens­stig­ning lig­ne­de det en sik­ker guld­me­dal­je til Gall, og for­føl­ger­ne indstil­le­de sig der­for på, at de skul­le slås om sølv og bron­ze.

På vej ind mod mål­stre­gen an­greb Ras­mus Lund Pe­der­sen sam­men med fran­ske Cle­ment Be­tou­igt- Su­i­re, og de fik sat kon­kur­ren­ter­ne.

På op­løbs­stræk­nin­gen var de to fak­tisk tæt på at hen­te Fe­lix Gall, men østri­ge­ren holdt ak­ku­rat hjem. Cle­ment Be­tou­igt- Su­i­re var stær­ke­re end Ras­mus Lund Pe­der­sen, der dog kan trø­ste sig med en flot bron­ze­me­dal­je.

Mat­hi­as Nors­gaard snup­pe­de sy­ven­de­plad­sen.

Ras­mus Lund Pe­der­sen ( th.) snup­pe­de VM- bron­ze i ju­ni­o­rer­nes li­ni­e­løb. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.