Så faldt BSV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­SEJ­RET Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg er ik­ke læn­ge­re Boxer Her­re­liga­ens ene­ste ube­sej­re­de hold. På ude­ba­ne mod Aal­borg Hånd­bold løb træ­ner Pe­ter Breds­dor­ff- Lar­sens trop­per ind i et ne­der­lag på 24- 27.

Med til hi­sto­ri­en om Bjer­ring­bro- Sil­ke­borgs ned­t­ur hø­rer, at midtjy­der­nes pro­fi­ler som Mads Chri­sti­an­sen og Se­ba­sti­an Sku­be var et pænt styk­ke un­der van­ligt ni­veau. Des­u­den blev Mi­cha­el V. Knud­sen præ­sen­te­ret for det rø­de kort ef­ter at ha­ve mod­ta­get sin tred­je to- mi­nut­ter­s­ud­vis­ning.

Hos Aal­borg var Mor­ten Slundt den mest iøj­ne­fal­den­de spil­ler med ot­te scor­in­ger på ni for­søg.

» Vi kom­mer med en enorm gejst og bli­ver ved med at kæm­pe. Sej­ren be­ty­der me­get. Ef­ter to ne­der­lag er bøt­ten vendt, « sag­de Mor­ten Slundt til TV2 ef­ter kam­pen.

Her lag­de Bjer­ring­bro- Sil­ke­borgs Mi­cha­el V. Knud­sen ik­ke skjul på sin skuf­fel­se.

» Vi spil­ler en skidt kamp og ram­mer ik­ke top­for­men. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.