DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18: 00 AGF FÅR PO­INT I KAM­PEN

Det 73. ’ New Firm’- op­gør mel­lem Brøndby og FC København ud­spil­ler sig i dag på Brøndby Sta­dion.

Skal man tro od­ds­sæt­ter­ne hos de for­skel­li­ge book­ma­ke­re, er der lagt op til en tæt og jævn­byr­dig kamp imel­lem de to ri­va­ler, men det bli­ver det ik­ke, hvis man spør­ger Od­dset­spil­ler­ne.

For 70 pro­cent af pen­ge­ne er nem­lig sat på sejr til FCK, mens blot 10 pro­cent af Od­dset- spil­ler­ne tror på, at Brøndby hen­ter de tre po­int.

» Od­dset- spil­ler­ne er til det­te op­gør helt over­be­vi­ste om, at Brøndby ik­ke får et ben til jor­den i det klas­si­ske kø­ben­hav­ner- der­by. Der teg­ner sig alt­så et me­get ty de­ligt bil­le­de af, at de dan­ske gam­b­le­re ik­ke de­ler vo­res vur­de­ring af et for­holds­vist li­ge op­gør, hvor FCK skal væ­re svag fa­vo­rit, « for­tæl­ler Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.