2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan må­ske en­de­lig bli­ve året, hvor Milan at­ter er med i top­pen af Se­rie A. Det no­get la­ve­re tem­po i Se­rie A be­kom­mer ty de­lig­vis Ma­rio Ba­lo­tel­li godt, som al­le­re­de nu er en stor suc­ces for hol­det, og off en­si­ven fungerer glim­ren­de. Det kan man ik­ke på­stå, at den gør for Genoa. Vær­ter­ne har ik­ke sco­ret i de se­ne­ste tre kam­pe, og i midt­u­gen måt­te man spil­le med to mand i un­der­tal, hvil­ket gi­vet­vis har ko­stet kræft er – og i hvert fald ka­ran­tæ­ne til Gor­an Pan­dev og Is­sa Cis­so­k­ho, mens den stær­ke må­l­mand Mat­tia Pe­rin er ska­det. Her prø­ves ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.