2,31

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by har på pa­pi­ret det bed­ste hold i 1. di­vi­sion, og selv om man hidtil har haft pro­ble­mer med at le­ve­re på frem­med græs, bør man væ­re i stand til at hen­te tre po­int i dag. FC Vestsjæl­land har vist skræm­men­de lavt ni­veau off en­sivt i den­ne sæ­son og måt­te bru­ge man­ge stam­spil­le­re i po­kal­kam­pen mod FCK, hvor Lyng­by kom­mer med me­re fri­ske ben, eft er man stort set kun brug­te re­ser­ver i kam­pen mod Es­b­jerg. Det bør selv­føl­ge­lig ven­de på et el­ler an­det tids­punkt for FCV, men til det­te odds gi­ver det gan­ske god me­ning at spil­le på Lyng­by.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.