Ja til ind­slus­nings­løn

BT - - DEBAT -

Eft er fl ere år­ti­ers fejl­sla­gen in­te­gra­tion er den øko­no­mi­ske bund­linje, at ind­van­dre­re fra Mel­le­mø­sten, uan­set hvor­dan de er kom­met her­til, ud­gør en øko­no­misk byr­de, som i Dan­mark er stør­re end i an­dre lan­de. Al­ter­na­ti­vet til en mo­de­rat ind­van­dring er store re­for­mer af vel­fær­den og luk­ke­de kas­ser.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.