25- årig til­talt for

BT - - NYHEDER -

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015 Vi­cepo­li­ti­in­spek­tørJens Møl­ler var én af dem, der vur­de­re­de, at det vil­le ska­de ef­ter­forsk­nin­gen, hvis po­li­ti­et gik ud med en ad­var­sel mod en se­ri­e­voldtægts­mand. Po­li­ti­di­rek­tør Thorkild Fog­de vid­ste godt, at fle­re af voldtæg­ter­ne for­ment­lig var be­gå­et af den sam­me per­son.

Dna- spor fra of­re­ne kan væ­re med til at fæl­de den 25- åri­ge.

Fo­tos: Scan­pix

Cen­ter for Voldtægtsof­re på Rigs­ho­spi­ta­let har fle­re gan­ge hjul­pet po­li­ti­et med opkla­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.