’’

BT - - NYHEDER - Hen­rik Sass Lar­sen, So­ci­al­de­mo- kra­ter­nes grup­pe­for­mand

Der vil­le jeg nok ha­ve valgt at in­ve­ste­re i at gi­ve vo­res børn en bed­re chan­ce i li­vet. Men det er jo så ba­re en pri­o­ri­te­ring, jeg er helt ue­nig i

den, trods pro­te­ster fra Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, bli­ve skå­ret ned til 0,7 af BNI, li­ge­som SR- re­ge­rin­gens løf­te om en fort­sat af­gifts­fri­ta­gel­se for el­bi­ler læg­ges i gra­ven.

Hvad der der­u­d­over skal til for at få ’ reg­ne­styk­ket til at gå op’, vil finansministeren frem­læg­ge en plan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.