R Dirch

BT - - NYHEDER - Jyt­te Abild­strøm:

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

» Kjeld ( Kjeld Pe­ter­sen, red.) og Dirch sad me­get i en kæl­der ved ABC Te­a­tret, hvor de øve­de replik­ker. Og det var det der fi­nur­li­ge, Storm P- ag­ti­ge ved det, der fa­sci­ne­re­de mig. Og­så da jeg så de før­ste revy­er, Kjeld og Dirch la­ve­de. Den der fi­nur­li­ge, ab­sur­de ko­mik, som er me­get svær at la­ve. Han hav­de hel­dig­vis et ge­myt, så han kun­ne for­mid­le det. Da jeg se­ne­re mød­te ham igen, fandt jeg ud af, at han og­så støt­te­de det der fi­nur­li­ge i mit eget ge­myt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.