Iran for­lan­ger und­skyld­ning for dødska­os

BT - - NYHEDER -

Den øver­ste iran­ske le­der, ay­a­tolSau­di- Ara­bi­en og Iran er ær­kelah Ali Kha­me­nei, for­lan­ger en fjen­der, det ene land sunni­mus­und­skyld­ning af Sau­di- Ara­bi­en lim­sk og det an­det er shi­amus­for de man­ge hund­re­de pil­grim­lim­sk, og fra Kha­me­nei ly­der det: me, der tors­dag blev tram­pet ihjel » Den­ne sag vil ik­ke bli­ve glemt, uden for Mek­ka un­der den år­li­ge og vo­res na­tion vil for­føl­ge den. I mus­lim­ske pil­grims­rej­se. ste­det for at kom­me med be­skyld

I alt 769 pil­grim­me om­kom, da nin­ger om dit og dat, skul­le sau­der ud­brød pa­nik blandt de fle­re di­er­ne ac­cep­te­re de­res an­svar og Men Hugh Hef­ner gjor­de det ik­ke hund­re­de tu­sin­de pil­grim­me, og let.und­skyl­de over for mus­li­mer og blandt de om­kom­ne er mindstD of­re­nes fa­mi­li­er. « a Hol­ly Ma­di­son så­le­des vil­le 144 ira­ne­re, mens yder­li­ge­re 300 Sau­di­er­ne er ble­vet kri­ti­se­ret pak­ke nog­le af si­ne ejen­de­le i sit og yder­li­ge­re er re­gi­stre­ret som sav­for mang­len­de sik­ker­hed ved den Hug­hs fæl­les sove­væ­rel­se, fandt hun ne­de. gi­gan­ti­ske be­gi­ven­hed. BNB på sin ho­ved­pu­de Play­boy- kon­gens

per­son­li­ge te­sta­men­te.

Lok­ke­de med mil­li­o­ner

To af de så­kald­te sla­ck­li­ne­re på vej mod må­let.

» Den­ne sag vil ik­ke bli­ve glemt, « si­ger ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.