’’

BT - - HISTORIE - Pe­ter Eszter­hás

I bed­ste fald blev folk blev smidt i fængsel. I vær­ste blev de skudt uden ret­ter­gang

dre­de fuld­stæn­dig ka­rak­ter og blev start­skud­det til en re­vo­lu­tion.

Pe­ter Eszter­hás var 16 år gam­mel og på vej til gym­na­si­et i Bu­da­pe­st, da han så men­ne­ske­mas­ser­ne på ga­der­ne.

» Jeg blev re­vet med. Det fik mit blod i kog, « si­ger han om da­gen, hvor han stak af fra sko­len og til­slut­te­de sig mas­ser­ne på ga­den, og bå­de var med til at for­sø­ge at væl­te den 25 me­ter hø­je Stal­in­sta­tue, li­ge­som han var til ste­de for­an Ra­dio­hu­set i dét hi­sto­ri­ske øje­blik, hvor ét skud blev løs­net, og en af de­mon­stran­ter­ne faldt om i mæng­den, dræbt af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.