’’

BT - - SUPERLIGA - Martin Al­bre­cht­sen

Det var fedt at sco­re så sent i kam­pen. Fan­se­ne har ven­tet på det i lang tid her­u­de, så det er ba­re med at gi­ve dem no­get igen

si­tet og nær­kam­pe, som jeg som re­gel går sej­r­rigt ud af. Jeg kun­ne ik­ke hol­de jub­len tilbage. Det var fedt at sco­re så sent i kam­pen. Fan­se­ne har ven­tet på det i lang tid her­u­de, så det er ba­re med at gi­ve dem no­get igen og gi­ve dem hå­ne­ret­ten, « lød det fra Al­bre­cht­sen, der spil­le­de for FC København i to et halvt år fra 2002 til 2004.

Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank var glad for, at hol­det kun­ne kom­me tilbage eft er sid­ste uges snit­ter på 1- 4 i Aal­borg til AaB. Men han ma­ner sam­ti­dig og­så til be­sin­dig­hed.

» Hver gang, vi har syn­tes, at vi nu skul­le ta­ge den næ­ste sejr, har vi haft en ned­t­ur. I for­å­ret har vi ik­ke et ud­fald på bund­ni­veau­et i 15 kam­pe. Vi ta­ber til Ho­bro hjem­me 0- 1, og gør vi ik­ke det, hav­de vi endt med at ha­ve 10- 11 go­de kam­pe i træk. Så lad os snak­ke sam­men, når vi har haft det. Jeg har op­le­vet for man­ge ting før, « si­ger Frank, der fi k sig en sjæl­den op­le­vel­se i går.

Det var Franks an­den sejr over FC København i syv for­søg. Han fi k en sejr i sit før­ste der­by for to år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.