’’

BT - - SUPERLIGA - Ro­dolph Austin

Jeg har al­tid måt­tet kæm­pe for al­ting. Så det er en af de ting, jeg kan. Jeg gi­ver mig al­tid fuldt ud. Det er den ty pe spil­ler, jeg er

Han si­ger, at han lyt­ter til mu­sik, som har en be­tyd­ning, og som han kan re­la­te­re til, så han hø­rer me­get ja­mai­cansk mu­sik, hvor de syn­ger om li­vet. Han syn­ger selv med. Det ly­der egent­lig okay, « si­ger Riza Dur­mi­si.

Ro­dolph Austin blev eft er gårs­da­gens op­gør af fl ere kå­ret til kam­pens spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.