’’

BT - - SUPERLIGA -

Som vi spil­ler i øje­blik­ket, er vi be­stemt ik­ke chan­ce­lø­se Erik Svi­at­chen­ko, om FCMs mu­lig­he­der for at slå Club

Brug­ge ude på tors­dag

» Jeg ram­mer bol­den godt, men i FCM- må­let får Mik­kel Andersen red­det fl ot, « si­ger Ale­xan­der Fi­s­cher med et let træk på skul­de­ren til­sat et skævt smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.