’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET MIS­SER MES­SI Pe­ter Grøn­borg

Det er i de store kam­pe, at hans fra­vær bli­ver en ud­for­dring. Hvad kan de så? Det er et hold, der i høj grad er byg­get op om, at Mes­si gør, hvad der pas­ser ham

FØL­GEN­DE KAM­PE STOD

Lio­nel Mes­si over for i lø­bet af de kom­men­de to må­ne­der:

Bay­er Le­ver­ku­sen – hjem­me ( CL) Se­vil­la – ude ( liga) Ecu­a­dor – hjem­me ( VM- kval.)

Ve­nezu­ela – ude ( VM- kval.)

Rayo Val­leca­no – hjem­me ( liga)

BA­TE Bo­risov – ude

29/ 9: 3/ 10: 9/ 10:

14/ 10:

17/ 10:

20/ 10:

( CL)

25/ 10:

( liga)

Ei­bar – hjem­me fryg­tind­g­y­den­de, me­ner Jo­nas Schwartz.

» Der er li­ge en gif­tig ude­kamp mod Se­vil­la. Men el­lers ser det over­kom­me­ligt ud. Der fin­des selv­føl­ge­lig ik­ke go­de tids­punk­ter for ska­der. Men skal det en­de­lig væ­re, er det ik­ke det vær­ste tids­punkt for Bar­ce­lo­na, si­ger Schwartz.

FC Bar­ce­lo­na må und­væ­re Lio­nel Mes­si de næ­ste syv- ot­te uger. Den ar­gen­tin­ske su­per­stjer­ne be­ska­di­ge­de et led­bånd i ven­stre knæ, da han ef­ter et træk ind i ba­nen fra høj­re si­de blev ta­ck­let i sku­dø­je­blik­ket af Las Pal­mas’ Pedro Bi­gas. Fotomontage: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.