Lyng­by tilbage på før­ste­plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BÅ­DE SIL­KE­BORG OG

Lyng­by sty­re­de i 1. di­vi­sion mod vig­ti­ge sej­re i går, men se­ne scor­in­ger snød beg­ge klub­ber for tre po­int. Lyng­by var på be­søg i Sla­gel­se hos kri­se­ram­te FC Vestsjæl­land, og her brag­te Fre­de­rik Gyt­kjær stor­kø­ben­hav­ner­ne plan­mæs­sigt for­an ef­ter lidt over en ti­mes spil. Der­med lig­ne­de det end­nu en sejr til træ­ner David Ni­el­sens ( fo­to) mand­skab, men kort før tid gjor­de Ni­ko­laj Hansen det til slut­re­sul­ta­tet 1- 1. Trods skuf­fel­sen kan Lyng­by glæ­de sig over, at det ene po­int er nok til at sen­de hol­det op på før­ste­plad­sen. Og­så Sil­ke­borg ind­kas­se­re­de et sent mål i sit op­gør. Jan Kri­sti­an­sen duk­ke­de op for FC Roskil­de i slut­fa­sen og sør­ge­de for slut­stil­lin­gen 2- 2. Med det ene po­int lig­ger Sil­ke­borg blot på ot­ten­de­plad­sen á po­int med FC Roskil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.