Skjern vandt stort i Champions League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bol­de­ne fl øj ind mod det nor­ske hjem­me­hold El­ve­rum, da Skjerns hånd­bold­her­rer sik­kert vandt med 37- 23 og nu fø­rer Champions Le­agu­es grup­pe D. De to hold fulg­tes ad ind­til 2- 2, men så trak ve­stjy­der­ne fra.

Ved pau­sen var der seks mål mel­lem de to hold, 12- 18. Og i an­den halv­leg fort­sat­te Skjern den fo­ku­se­re­de ind­sats i Nor­ge og trak yder­li­ge­re fra. Halv­le­gen end­te med 11 mål til El­ve­rum og 19 til Skjern. Der­med kun­ne ve­stjy­der­ne spil­le en stor­sejr på 37- 23 hjem til Dan­mark.

Næ­ste kamp for Skjern i Champions League er 4. ok­to­ber ude mod ukrain­ske Mo­tor Za­por­ozhye.

Skjern fø­rer sin CL- grup­pe ef­ter sej­ren over nor­ske El­ve­rum. Fo­to: Jør­gen Kirk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.