’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bo Spel­ler­berg, KIF

Det er ær­ger­ligt, at vi bræn­der så man­ge 100 pro­cents chan­cer. Vi er lidt me­re po­r­ø­se i den­ne sæ­son, og det skal vi ha­ve vendt

med en ska­de. Og så var kam­pen re­elt af­gjort.

Men ned­t­u­ren fort­sat­te for det dan­ske hjem­me­hold, som kom end­nu læn­ge­re bag­ud mod de stær­ke ty­ske­re, der træ­nes af Ni­ko­laj Ja­cob­sen. Med ni mi­nut­ter igen før­te Rhe­in- Neck­ar Löwen med 12 mål mod KIF. 12- måls fø­rin­gen blev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.