Haar­der nedt­o­ner ud­fald mod Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BER­TEL HAAR­DER ( V) TRÆK­KER

nu i land i for­hold til sin kom­men­tar om Bjar­ne Ri­is, som kul­tur­mi­ni­ste­ren tid­li­ge­re på ugen kald­te for ’ en nar’. I et op­slag på Fa­ce­book kal­der Ber­tel Haar­der det for en for­ta­lel­se, at han brug­te ud­tryk­ket ’ en nar’. » Jeg men­te, at han – og store de­le af cy­kel­spor­ten – hav­de holdt os for nar, hvad han jo og­så selv ær­ligt har in­drøm­met. Det be­ty der ik­ke, at han er en nar. Do­ping er dybt al­vor­ligt, men ret skal væ­re ret, « skri­ver mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.