Es­b­jer­gen­ser fø­rer tip­s­kon­kur­ren­cen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er en ny mand i spid­sen af DM i Tips, som kø­rer i dis­se uger hos Dan­ske Spil.

Den es­b­jer­gen­si­ske tip­per Flem­m­ing B. Lauridsen er nem­lig ny mand i spid­sen eft er lør­da­gens kupon, hvor han tog et hop på he­le 41 plad­ser i ta­bel­len og nu alt­så fø­rer kon­kur­ren­cen.

Det var el­lers en kupon, hvor store fa­vo­rit­ter som Liverpool og Man­che­ster Uni­ted ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne, men fl ere over­ra­sken­de resultater i Cham­pions­hip gjor­de al­li­ge­vel, at der kun var tre tip­pe­re som ram­te de 13 rig­ti­ge – blandt dem alt­så Flem­m­ing B. Lauridsen, som får 144.864 kro­ner med i ge­vin­st­pen­ge.

Re­sul­ta­ter­ne be­tød og­så, at sid­ste uges fø­rer­hund Ste­en V. Chri­sten­sen fra Næst­ved dum­pe­de ned på an­den­plad­sen med 33 rig­ti­ge, mens klub­kon­kur­ren­cen fø­res af » TheCardPlay­ers « med 155 rig­ti­ge.

Li­ver­pools sejr over Aston Villa hjalp Es­b­jerg- tip­per til 13 rig­ti­ge. Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.