1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aal­borgs un­ge mand­skab har som for­ven­tet få­et det me­get svært i årets Me­tal­liga. Se­ne­st var man ik­ke i nær­he­den af po­int i Oden­se, og det da og­så svært at se dem hen­te po­int imod de dan­ske me­stre fra Sønderjyske. Selv om gæ­ster­ne sta­dig kun har fi re im­port­spil­le­re, har de sta­dig væ­ret i stand til at hen­te mak­si­mum­po­int i de tre før­ste kam­pe - godt nok mod sjæl­land­sk mod­stand, men spe­ci­elt sej­ren i Rung­sted aft vin­ger respekt. Der skal sta­dig væ­re så stor for­skel på de to hold, at od­dset på ude­sej­ren er me­re end spi­se­ligt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.