3,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tor­pedo Ar­mavirs op­ryk­ke­re har få­et en hård start på til­væ­rel­sen i den næst­bed­ste, rus­si­ske fod­bol­dræk­ke, hvor de før­ste 12 kam­pe blot har budt på tre scor­in­ger. Man kæm­pe­de for­bil­led­ligt i midt­u­gens po­kal­kamp mod Loko­mo­tiv Moskva, men end­te med at ta­be 0- 1 på en sen scor­ing, og ud­over tun­ge ben må man og­så se bort fra midt­stop­pe­ren Alek­s­an­dr Ste­pa­nov, der af­so­ner ka­ran­tæ­ne. Hol­det har end­nu ik­ke sco­ret på ude­ba­ne i den­ne sæ­son, så hjem­mestær­ke Volgar Astrakhan bør sag­tens kun­ne vin­de med 2- 0 el­ler bed­re i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.